• Dessin kangourou
  • Dessin kangourou

Technique(s): Stylo bille, crayons pastel sec, fixatif (pour le 1er); stylo bille et crayons à papier (pour le 2nd)
Description: Kangourou
Taille: A4 (210x297cm)